Boeken

Het Noordfront en het Zuiderzeefront van de Stelling

Soldaten in Purmerend

Op dit moment werkt Agnes de Boer aan het tweede boek met persoonlijke verhalen over de Stelling van Amsterdam. Hierin komen aan bod: Muizenfort en Fort H (Muiden), Pampus, Vuurtoreneiland Durgerdam, Edam, Kwadijk, het wijnfort Benoorden Purmerend, Fort Resort Beemster, Middenweg, Jisperweg en Spijkerboor in de Beemster en Markenbinnen.

Ook dit boek komt weer boordevol verhalen van fortwachters, bewakers, soldaten, vrijwilligers, ondernemers en plannenmakers en natuurlijk historischebeeldmateriaal en mooie foto’s van Kenneth Stamp. Net als in de film Kraijenhoff keert terug, speelt Kraijenhoff, grondlegger van de eerste kringstelling rond Amsterdam, een centrale rol.

We doen ons best om het boek in april van dit jaar te laten verschijnen.

Het Zuidwestfront van de Stelling van Amsterdam

alleen-de-coverIn het jaar dat de Stelling van Amsterdam twintig jaar Wereld Erfgoed is, verschijnt het boek Leven op de Stelling. Agnes de Boer heeft persoonlijke verhalen opgetekend en   historische beeldmateriaal verzameld. Daarnaast staan er veel levendige afbeeldingen van de forten van nu in het boek gemaakt door o.a. Kenneth Stamp.

Forten, dijken, batterijen en sluizen vormen de in het landschap zichtbare herinneringen aan de Stelling van Amsterdam, een verdedigingslinie rond de hoofdstad. Nadat de forten hun oorspronkelijke functie hadden verloren, zijn ze de afgelopen jaren herontdekt. Eerst door ‘fortofielen’ en vrijwilligers, later door ondernemers en recreanten. De forten kregen nieuwe functies als kunstfort, kaasfort, bezoekerscentrum, wijnfort, avonturenfort, sauna, muziekfort, openluchttheater of café-terras.

In Leven op de Stelling, Forten van Toen en Nu staan de verhalen van de huidige gebruikers naast die van de bewakers uit de Koude Oorlog, de gemobiliseerde soldaten tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de nazaten van de fortwachters. Agnes de Boer neemt u mee langs de forten rond het Noordzeekanaal en die in de Sector Sloten. De verhalen laten zien hoe de forten met hun tijd zijn meegegaan.

€ 24,95     Stichting Uitgeverij Noord-Holland. ISBN: 978-90-78381-907
bestellen@uitgeverij-noord-holland.nl / www.uitgeverij-noord-holland.nl 

En ook te koop in de boekwinkel.